Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni oraz Polska Inicjatywa Kulinarna
zapraszają do wzięcia udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego konkursu dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie szkół gastronomicznych, tj. techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach gastronomicznych, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymagania formalne, specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Autorzy tych przepisów zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, podczas którego na podstawie oceny potraw przygotowanych w oparciu o wyłonione w półfinale przepisy, zostaną wybrani zwycięzcy konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych dokonuje szkoła na adres:

Biuro Konkursu 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 

ul. Widok 20, lok. 1 

00-023 Warszawa

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.gov.pl/web/rolnictwo/konkursy), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni (www.osskic.org.pl), Polskiej Inicjatywy Kulinarnej (www.polskainicjatywakulinarna.pl)oraz na portalu www.produktyregionalne.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Konkursu:

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 

ul. Widok 20, lok. 1 

00-023 Warszawa

e-mail: izba@produktyregionalne.pl

tel. 22 692 71 11, 519 592 001, 505 175 578

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Do pobrania:

Regulamin konkursu 

Załącznik nr 1 Wykaz polskich produktów

Załącznik nr 2  Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3  Formularz dotyczący Pracy

Załącznik nr 4a  Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 4b  Oświadczenie małoletniego Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 4c Oświadczenie Opiekuna Uczestnika Konkursu;

Załącznik nr 5  Zgoda przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej na udział w Konkursie

Załącznik nr 6  Zgoda przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej na udzielenie licencji

Załącznik nr 7  Oświadczenia dotyczące udzielenia licencji i wykonywania praw zależnych

Załącznik nr 8a  Zgoda na wykorzystanie wizerunku pełnoletniego Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 8b Zgoda na wykorzystanie wizerunku małoletniego Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 8c Zgoda na wykorzystanie wizerunku Opiekuna Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 9 Szczegółowe zasady przebiegu Etapu II Konkursu

Załącznik nr 10 Szczegółowe zasady przebiegu Etapu III Konkursu