POLSKA INICJATYWA KULINARNA

Polska Inicjatywa Kulinarna jest stowarzyszeniem, które zostało powołane przez szefów kuchni, ale otwarte jest dla osób również spoza kulinariów, którym bliski jest rozwój rodzimej gastronomii i chęć działania na jej rzecz w innowacyjny i dynamiczny sposób.
Inicjatorami stowarzyszenia są czołowi szefowie kuchni w Polsce, odnoszący sukcesy w kraju i zagranicą, niejednokrotnie występujący w roli jurorów najlepszych konkursów kulinarnych, trenerzy, kreatorzy trendów i smaków. Wśród nich są również właściciele autorskich restauracji, zdobywcy wyróżnień i prestiżowych nagród oraz czapek francuskiego Żółtego Przewodnika Gaullt & Millau.
 

Misja

Rozwój stowarzyszenia, które zyska szacunek i wsparcie zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.
Zbudowanie stowarzyszenia, które swoimi działaniami zachęca do członkostwa i aktywnego uczestnictwa osoby ze wszystkich sektorów gastronomii.
Wspieranie młodych adeptów sztuki kulinarnej ze szkół gastronomicznych w ich codziennym rozwoju i dążeniu do osiągania zamierzonych celów.
Współpraca z organizacjami samorządowymi i rządowymi na płaszczyźnie edukacyjnej. Wyznaczanie standardów w branży kulinarnej, promowanie profesjonalizmu, współpracy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowej członków stowarzyszenia.
Zachęcanie członków do udziału w międzynarodowych konkursach kulinarnych organizowanych na całym świecie w celu wymiany profesjonalnej wiedzy i doświadczeń.

Wizja

Bycie istotnym głosem polskiej gastronomii wśród innych stowarzyszeń kucharskich.
Bycie liderem rozwoju zawodowego i osobistego dla społeczności kucharskiej i szeroko pojętej gastronomii, jednocześnie promując obecne trendy, techniki kulinarne z zachowaniem historii, tradycji i umiejętności kucharskiego rzemiosła w Polsce i poza jej granicami.